L'escola

L'escola

què ofereix la nostra escola

El mètode Montessori i Emmi Pikler son la base del nostre projecte d’escola, guiat per mestres i guies Montessori qualificades.
És caracteritza per proveir un ambient preparat: ordenat, estètic, simple, materials reals… on s’integren infants de diferents edats (caminants i no caminants) promovent la socialització naturalment, el respecte i la solidaritat. 
L'ambient

L´ambient
d´aprenentatge

 L’ambient preparat ofereix a l’infant oportunitats per comprometre en un treball interessant, escollit lliurement, propiciant llargs períodes de concentració que no han de ser interromputs. La llibertat es desenvolupa dins de límits clars que permeten als infants conviure en aquesta petita societat que es crea dins l’aula. Els infants treballen amb materials concrets científicament dissenyats, que brinden les claus per explorar el món i desenvolupar habilitats cognitives bàsiques, i poden reconèixer l’error per sí mateixos, així fent-se responsables del seu propi aprenentatge.
 
Un lloc on les seves necessitats són escoltades i respectades. Seleccionem molt acuradament l’ambient, els materials, l’atmosfera i l’equip de professionals, per poder satisfer aquestes necessitats, acompanyant i guiant el seu aprenentatge.
Un petit  paradís per als infants, on els ambients estan preparats, els materials son escollits amb molta cura, molt atractius, es respecta els temps d’aprenentatge, no hi ha presses ni pressions, s’escolta, no jutgem, observem, partim dels seus interessos, de les seves demandes i de les seves necessitats, les emocions estan en tot moment presents, acompanyem i assistim.
Anglès

l'angles que s'ensenyen Llar d'infants Somnis

Normalitzem l’idioma, i ho tenim cada dia present però no com asignatura o imposat. A la nostra escola i com a projecte-escola tenim una mestra d’anglès que es dirigeix sempre en anglès als infants.